Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím. Kupujícímu se doporučuje seznámit s Všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem ještě před objednáním zboží.

I.    Základní ustanovení

Prodávající

Daniel Rotnágl, IČ 63790360,  sídlo Na Libuši 649, 391 65 Bechyně, je  zapsán v živnostenském rejstříku Městského úřadu Tábor pod č.j. OŽ/U1903/2007/JV.

Kupující

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.Kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.Individuální smlouva mezi prodávajícím a  kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

II.    Systém objednávání

Kupující učiní objednávku zboží prostřednictvím e-shopu HedvabneKravaty.eu nebo telefonicky na tel. čísle 776 224 699. Takto učiněná objednávka je závazná a ze strany Prodávajícího bude přijata zejména tím, že odešle potvrzující email na adresu, kterou uvede Kupující ve své objednávce. Objednávat  je možné 24h denně, 7 dní v týdnu. Podáním objednávky Kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je uvedení všech následujících údajů o Kupujícím: jméno a příjmení, telefon, email, doručovací adresa, způsob dodání, způsob platby, obsah košíku. Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího v okamžiku jeho převzetí a zaplacení kupní ceny.Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy pokud se zboží již nevyrábí nebo se výrazně navýšila cena dodavatele příslušného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu.Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání.

III.    Dodací podmínky

Při dodání zakoupeného zboží se prodávající zavazuje vystavit prodejní doklad (nejsme plátci DPH) se všemi potřebnými náležitostmi účetního dokladu. Zboží skladem prodávající připraví k expedici nejpozději do 24 hodin po přijetí elektronické objednávky, jinak dle uvedené dodací lhůty požadované položky.

Zboží se doručuje dle zvoleného způsobu kupujícím v internetové objednávce, způsoby doručení jsou:

 • osobní odběr
 • doručení českou poštou při platbě předem
 • doručení českou poštou na dobírku (netýká se zásilek na Slovensko a do zahraničí)

Místem doručení zboží je doručovací adresa uvedená kupujícím v objednávce.

Osobní odběr:

Zboží lze vyzvednout osobně ve Vrchlabí po výběru této varinaty v objednávce (domluva na konkrétní termín a čas je nutná e-mailem nebo telefonicky):

Telefonické spojení: +420 776 224 699

Adresa Prodávajícího: Příčná 471, 543 03 Vrchlabí (nejedná se o kamennou prodejnu).

Podmínkou osobního odběru zboží je platba v hotovosti nebo připsání částky na účet prodávajícího před odběrem zboží.

Doručení prostřednictvím České pošty (dále „přepravce“):

Doručení prostřednictvím tohoto přepravce je ralizováno standardně do  druhého pracovního dne (od expedice objednaného zboží) dle standardních přepravních podmínek.

Platební podmínky:

 • platba v hotovosti při osobním odběru
 • platba bankovním převodem předem (doručení poštou či osobní odběr na základě připsání ceny na účet Prodávajícího):  670100-2207525583/6210 (čísla ban. účtu jen pro kupující z ČR) nebo IBAN: CZ8620100000002900105608 - pouze pro kupující ze Slovenska!
 • na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce) (jen ČR)

Ceny

Uváděné ceny v e-shopu jsou včetně DPH (nejsme plátci). Všechny ceny jsou smluvní a konečné, uvedeny jsou vždy aktuální a platné ceny. Platnost všech akčních nabídek je do vyprodání zásob.V případě nepřevzetí dodané objednávky je účtována jednotná náhrada škody za vynaložené náklady na doručení (vč. balného) ve výši 110,- Kč.

Ceník dopravy platný od 1.1. 2020. Změna cen vyhrazena.

Více na stánce Doprava a platba.

Riziko poškození nebo ztráty Vaší zásilky během přepravy nese v plném rozsahu doručovatel.

IV.    Odstoupení od smlouvy

V souladu s § 53 zákona č. 40/1964 Sb. má kupující právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dní od převzetí. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:

 • Zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s daňovým dokladem (viz adresa Vrchlabí).
 • Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být nepoškozené, kompletní, včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a případných dárků obdržených s produktem. V případě vrácení poškozeného nebo nekompletního zboží Vám bude vrácena kupní cena ponížena o adekvátní část. Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. .
 • V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět. Prodávající se zavazuje kupujícímu vrátit zaplacenou kupní cenu (netýká se částky zaplacené za náklady doručování) nejpozději do třiceti dnů od odstoupení na bankovní účet, který je kupující povinen si zřídit.

V.    Reklamační řád

Reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR.

Jako doklad o záruce vystavuje Prodávající ke každému zakoupenému zboží daňový doklad.

Délka záruky

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na nákupním dokladu. Zákonná záruční doba je obecně 24 měsíců. Reklamace zboží uplatněná po uplynutí výše uvedené záruční doby nebude přijata. V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí Občanským zákoníkem č.40/1964 Sb. §619-627.

Záruční podmínky

Prodávající neručí za škody způsobené na zásilce přepravcem. Jako příjemci zásilky jste povinni si při převzetí zásilku prohlédnout a při zřejmých a na povrchu obalu zásilky znatelných poškozeních, tato poškození nebo ztráty reklamovat u zasílatele. O rozsahu poškození nebo částečné ztrátě obsahu zásilky musí být sepsán ihned zápis o škodě. Přepravce je povinen takový zápis sepsat.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: (info@hedvabnekravaty.eu), sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu.  Místem pro uplatnění reklamace je adresa: Daniel Rotnágl, Příčná 471, 543 03 Vrchlabí. Kupující doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží vzniklé v důsledku jeho používání.
Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá:

 • neopatrným, nevhodným či násilným mechanickým zacházením
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, pokud je výrobcem určeno
 • zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí

Způsob vyřízení reklamace

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady možné, může kupující požadovat výměnu věci. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Stejná práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit. Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní od data následujícího po uplatnění reklamace kupujícím. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží. (Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po přijetí do dne vyřízení reklamace. Nikoliv do vyzvednutí kupujícím! O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.

Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

VI.    Bezpečnost a ochrana informací

Provedením objednávky vyjadřuje Kupující souhlas se zpracováním svých osobních údajů, resp. údajů uvedených ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a to pro obchodní a marketingové účely  Prodávajícího, na dobu neurčitou.  Kupující  je povinen neprodleně oznámit poskytovateli jakékoli změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů, které by mohly mít vliv na plnění kupní smlouvy.
Registrace v e-shopu znamená automaticky souhlas k tomu, abychom Vaše osobní údaje dle zákona zpracovávali a používali je ke komunikaci s Vámi. Tento souhlas můžete kdykoli ukončit. Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou.

VII.    Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 15.7.2010. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Vypracováno v souladu s občanským zák. č.40/1964 Sb.

Partnerské weby
NjYwMDMzN